Der er 2 former for medlemskab af Blinde og Svagtseendes Audioklub forkortet BSAK.

 

 

 

Aktivt medlemskab koster årligt 200 kroner.

Du kan som aktivt medlem deltage i klubbens aktiviteter.

 

Støttemedlem:

Støttemedlemmer betaler 100 kroner årligt, og kan ikke deltage i klubbens aktiviteter.

Begge kontingenter opkræves pr. 1. januar.

 

Både aktive og støttemedlemmer får Audioklubbens blad Leg med lyd som udkommer omkring den 15. i hver måned på cd i mp3-format.

 

Klubbens Giro konto er : 88300084 

Klubbens Bank konto er  reg.nr : 4406 konto : 3618482146

Iban nr: DK5730000007146019

 

 

Tilbage til forside